Fogászati asszisztens

Fogászati asszisztens

A képzési program megnevezése, nyilvántartásba vételi száma:
Fogászati asszisztens  OKJ 54 720 02             E-001249/2015/A004

FEOR száma: 3325
FEOR megnevezése: Fogászati asszisztens
A szakképesítéssel betölthető munkakör: Fogászati asszisztens

A képzésen való részvételhez előírt feltételek:
érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmasság: szükséges

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A fogászati asszisztens:

 • megteremti a biztonságos betegellátáshoz szükséges környezetet
 • gondoskodik a rendelői higiénéről
 • eszközös és beteg előkészítést végez a kezelések kivitelezéséhez
 • diagnosztikus és terápiás eljárások kivitelezésében segédkezik konzerváló fogászati, fogpótlási, parodontológiai, dentoalveoláris sebészeti, gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozásoknál
 • adminisztratív tevékenységet végez
 • szervező, koordináló feladatokat lát el a praxis, a páciensek, a fogtechnikai laboratórium(ok) között
 • feladatait a fogorvos irányítása és ellenőrzése mellett végzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • előkészíteni a fogászati kezelésekhez műszereket, anyagokat, eszközöket, gyógyszereket
 • a munkakörhöz szükséges műszerek, eszközök, gépek precíz kezelését végezni
 • ismereteinek gyakorlatban való alkalmazására, a kezelési folyamatok átlátására, összefüggések felismerésére, megfelelő következtetések levonására
 • prevenciós, diagnosztikai, konzerváló fogászati, parodontológiai, proteikai, dentoalveoláris sebészeti, gyermekfogászati, fogszabályozási, vizsgálatoknál, kezeléseknél, beavatkozásoknál a fogorvosnak segédkezni
 • képalkotó módszereket szakszerűen alkalmazni; fogászati röntgenfelvételeket készíteni és archiválni
 • orvosi utasításra önállóan végezni kompetencia-körnek megfelelő ellátási-, vizsgálati-, gondozási-, rehabilitációs feladatokat
 • pszichés támogatást nyújtani a páciensnek
 • betegmegfigyelést végezni
 • sürgősségi esetek ellátásában segédkezni az orvosnak
 • a fogászati eljárásokkal kapcsolatban felvilágosítást nyújtani és a pácienst segíteni
 • fogászati prevenciós tevékenységben, szűrővizsgálatokban segédkezni
 • egészségnevelő,- fejlesztő tevékenységet folytatni
 • felvilágosítást adni a fogak és a szájüreg higiénéjének fenntartása érdekében, a tisztítás (speciális) módjairól, eszközeiről
 • a vizsgáló-, kezelőhelyiségeket és a műszereket tisztán, sterilen tartani, fertőtlenítési, sterilezési eljárásokat szakszerűen alkalmazni
 • felhasználói szintű informatikai tevékenységet végezni
 • dokumentációs, ügyviteli, koordinációs feladatokat ellátni
 • környezet-, tűz-, munka- és balesetvédelmi szabályokat betartani

A képzés moduljai:

11110-16 Egészségügyi alapismeretek
11221-16 Alapápolás
11222-16 Klinikumi ismeretek

11142-16 Fogászati ismeretek

11143-16 Gyermekfogászat, fogszabályozás

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A megengedett hiányzás: az óraszám 20 %-a

A megszerezhető képesítés, a képzés elvégzését igazoló dokumentum megnevezése:igazolás modulzáró vizsgáról

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

A komplex szakmai vizsgaszervező intézmény megnevezése: SF Egészségügyi Szolgáltató Bt

Képzés ideje: 2019.09.13 – 2020.07.12.
Jelentkezési határidő:  2019.08.30-ig
Beiratkozás: 2019.09.07. 09.00 – 14.00 óra között
Képzési díj: 250.000 Ft
A sikeres OKJ tanfolyam elvégzése utáni vizsgadíj: 50.000 Ft.
Fizetési mód: 1 összegben, vagy havi részletekben , megegyezés szerint.
Jelentkezés:

Tel.: +36 309 347 897
Tel.:+36 706 098 335
Tel.: +36 308 283 033
E-mail: solti.ferenc39@gmail.com
Személyesen: Budapest, Gyár u. 15, 1222

Jelentkezési lap letöltése:

Hívjon - írjon kényelmesen

Mobilon is csak egy gombnyomás
+36 309 347 897
+36 706 098 335
+36 308 283 033
solti.ferenc39@gmail.com